Skip to content

Hraniční kameny Belcredi – Posoritz

Josefínský katastr z roku 1785 byl prvním katastrem, kde pozemky byly jasně zaměřeny a hranice katastrálních území byly označeny a to především hraničními kameny.  Hranici obvykle tvořila spojnice mezi jednotlivými kameny, pokud nebyla hranice vymezena přirozenými přírodními útvary, jako jsou potoky či řeky.

Kameny  pozořického panství rodu Lichtensteinů jsou označené HP – Herrschaft Posoritz. Líšeňské panství rodu Belcredi je vyznačené HL – Herrschaft Lösch.

hk

Foto © Ing. Hana Lepková

Najdete nás na Facebooku

Kategorie

- <

Neváhejte nás kontaktovat