Skip to content

Vodní nádrž Boskovice

Vodárenská nádrž na toku Bělá se nachází východně od Boskovic, asi 7 kilometrůnad soutokem Bělé s řekou Svitavou. Zde v úzkém a hlubokém údolí u Vratíkova je jedna z posledních vybudovaných přehrad v povodí řeky Moravy. Hlavním důvodem ke stavbě byly rostoucí požadavky celého Blanenska a Boskovicka na pitnou vodu. Dodavatel Ingstav Brno stavěl od října 1985 do června 1990, přičemž v trvalém provozu je vodní dílo od roku 1994. Povodí nad touto nádrží se rozkládá na ploše asi 58 km2 a dlouhodobý průměrný průtok v profilu nádrže dosahuje 0,33 m3za vteřinu. 

Vznikla zatopením údolí říčky Bělé a jejích přítoků (Valchovka, Orlový potok). Při její výstavbě byla přeložena silnice z Boskovic do Vratíkova. Nová silnice prochází kolem Hrádkova (místní část Boskovic) a míjí tak nádrž po jejím levém břehu.

Účel nádrže:

– zásobárna pitné vody pro Blanensko (ke svému účelu nebyla nikdy využita)

– snížení povodňových průtoků

– akumulace vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku

– výroba elektrické energie v malé vodní elektrárně 

Zatopená plocha je 53,3 ha, celkový objem 7,020 mil. m3

Pro zajištění jakosti a zdravotní nezávadnosti vody v nádrži jsou vyhlášena ochranná pásma. Z tohoto důvodu není povolen přístup veřejnosti k hladině nádrže, která je ochranným pásmem 1. stupně. Nádrž je nepřístupná pro koupání a vodní sporty. Pouze hráz je přístupná pro pěší a cykloturisty v období od dubna do září. Ke zpřístupnění hráze došlo v roce 2003, po obou stranách hráze jsou osazeny tabule v rámci naučné stezky.

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img

Neváhejte nás kontaktovat