Skip to content

Svatý Kopeček u Olomouce

Dějiny poutního místa na Svatém Kopečku u Olomouce začínají na počátku 17. století.

Jan Andrýsek jednou učinil před svými lidmi slib, získá-li jmění, postaví Panně Marii kostelík na kopci východně od Olomouce. Koncem února 1629 si zakoupil od burgundského kněze statného koně k jízdě a vyjel na něm do lesnaté krajiny plné sněhových závějí. Zvedl se silný vítr, který cestu ztěžoval a v lese nad vesnicí Droždín mu větve stromů zatížené sněhem natolik šlehaly do obličeje, že si jej zahalil. Prudká sněhová bouře ustala až ve chvíli, kdy kůň s jezdcem dorazili na jeden kopec. Andrýsek si odhalil tvář a spatřil, že je na místě prozářeném světlem, podobném místu, na němž se mu zjevovala Matka Boží ve snu. Po modlitbě díků sjel do vesnice Samotišky, kde zjistil, že majitelem lesa a onoho místa je klášter premonstrátů Hradisko. Těžce nemocný opat Leodegarius s přítomným převorem Maximiliánem Pracherem uvítali Andrýskův záměr. Olomoucké biskupství pak dalo 13. března 1629 souhlas ke stavbě kaple. Téhož roku posvětil nově zvolený opat Pracher základní kámen.

Více informací zde

O Svatém kopečku v Mikulově si můžete přečíst zde.

Fota © Ing. Hana Lepková

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget

Neváhejte nás kontaktovat