Přírodní památka Čtvrtky za Bořím

Přírodní památka Čtvrtky za Bořím má rozloze 3,1 ha, nachází se v Býkovicích v okresu Blansko. byla vyhlášena  především z důvodu vitální populace vstavačovitých rostlin v opuštěném zářezu budované dálnice. Jedná se o pozůstatek tzv. Hitlerovy dálnice, která měla spojovat Wroclaw a Vídeň.

Výskyt rostlin: vstavač vojenský, prstnatec pleťový, vemeník dvoulistý, bradáček vejčitý a kozlík dvoudomý.  Ze zástupců hmyzu stojí za zmínku nesytka žlutobřichá a nesytka černohlavá.

Na výlety do přírody je třeba i pořádné outdoor oblečení.

Fota © Ing. Hana Lepková

 

Share Button
This entry was posted in Jižní Morava, Moravský kras a okolí. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.