Skip to content

Poutní místo Sv. Kliment

Poutní místo Sv. Kliment se nachází na místě bývalého románského kostelíka na pahorku mezi obcemi Lipůvka a Nuzířov. Kostel sv. Klimenta stál západně od Lipůvky dle historických pramenů již ve 13. století a býval kostelem farním. Vedla k němu tzv. mrtvá cesta, kterou kráčely pohřební průvody. V roce 1787 byl kostel zrušen výnosem na základě reforem Josefa II. a v roce 1793 byl pak dle pokynu farníky stržen z důvodů veřejného bezpečí, aby se v něm nemohly ukrývat nekalé živly. Kámen z kostela byl použit při stavbě hřbitovní zdi u kostela sv. Cecílie. Na stromy porostlé vyvýšenině je dodnes patrný půdorys původního kostelíka a najdeme zde dva kříže kamenný a cyrilometodějský dřevěný. Na svátek svatých věrozvěstů Cyrila a Metoděje (právě oni nalezli ostatky sv. papeže Klimenta a přinesli je do Říma, kde v bazilice sv. Klimenta odpočívá sv. Cyril) sem míří procesí a poutníci se scházejí ke slavení mše svaté pod širým nebem. Více informací naleznete zde

Fota © Ing. Hana Lepková

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget

Neváhejte nás kontaktovat