Skip to content

Malhostovická jezírka – Žalvíř

Žalvíř je významným mokřadním biokoridorem na území Malhostovic. Svůj název dostal podle stejnojmenného potoka, pramenícího na náhorní plošině v místě zvaném Jezera.

Lokalita byla vždy úvozovitého charakteru s terénním zářezem, na jehož dně tekl potůček, který je levostranným přítokem potoka Lubě. Někdy v letech 1966-1967 při výstavbě areálu místní JZD došlo k zasypání úvozu asi ve čtyřech místech přebytečným materiálem ze stavby. Následným ucpáním potrubí, které mělo nadále odvádět vodu potoka Žalvíř pod přejezdy, vznikly tři tůně, pro něž se vžil název „Jezírka“ nebo „Na Jezírkách“.

V letech 1997-2001 obec Malhostovice z dotace Agentury ochrany přírody a krajiny ČR odbahnila a vyčistila všechny tůně i přilehlý prostor. Retenční schopnost tůní se zdvojnásobila a nyní plní i protipovodňovou funkci. V průběhu stavby vznikly ještě dvě další malé nádrže a obnovil se i původní rybníček u místního hřbitova.

V okolí se vyskytuje hodně obojživelníků, především žab. Ryby jsou zde uměle vysazené a to jak užitkové, tak plevelné. Dále se zde vyskytuje škeble rybniční, rak bahenní a užovka. Ze stromů se zde daří především olším, vrbám a v horní části akátům a javorům.

Fota © Ing. Hana Lepková

 

 

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img

Neváhejte nás kontaktovat