Skip to content

Krajinou Josefa Uhra za poznáním a poučením

Naučná stezka „KRAJINOU JOSEFA UHRA ZA POZNÁNÍM A POUČENÍM“ se nachází u obce Borač a navazuje na cykloturistický systém a na turistické trasy. Klade si úkol seznámit návštěvníky území s jeho kulturně-historickým a přírodním bohatstvím formou prezentace na naučných tabulích i prostřednictvím spojení s mobilními telefony návštěvníků pomocí funkce Bluetooth.

V rámci budování naučné stezky pod názvem „Krajinou Josefa Uhra za poznámim a poučením“ byla v roce 2013 vybudována na katastru obce Borač i cyklostezka, která prochází údolím řeky Svratky kolem železniční trati. Byla zde upravena stávající polní cesta a na ni nasypán drobný štěrk a uválcován. Délka takto upravené trasy dosahuje 2 km. Na jedné straně navazuje na účelovou komunikaci, která směřuje z obce proti toku řeky k bývalé papírně v Prudké. Na druhé straně pak na stávající polní cestu na katastru obce Štěpánovice, která vede podél železniční trati k obci. Zde se napojí na nově vybudovanou Štěpánovickou asfaltovou cyklostezku, která směřuje do Předklášteří.

 

Fota © Ing. Hana Lepková

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget

Neváhejte nás kontaktovat