Skip to content

Kašna na Zelném trhu a socha Cyklistky v Uherském Hradišti

Střed Zelného trhu v Uherském Hradišti zdobí secesní litinová kašna, která je výrobkem blanenských sléváren z druhé poloviny 19. století. Tvoří ji čtyřboký sokl, na jehož dvou stranách, v dolní části, jsou situovány mísy, do nichž prýštila voda.

Kašna stála od konce 19. století u cesty vedoucí do města, naproti kaple sv. Šebestiána na Palackého náměstí. Sloužila jako zdroj pitné vody a byla využívána nejen obyvateli města, ale také lidmi z okolních obcí, kteří se sjížděli do Uherského Hradiště k pravidelným trhům a prostor dnešního náměstí využívali k odstavení svých povozů. Po vybudování náměstí plnila funkci ozdobného prvku. Ve druhé polovině 20. století sloužila část náměstí také jako autobusové nádraží. Kolem kašny nastal čilý provoz, který jí posléze přivodil zkázu. Díky neopatrnosti jednoho z řidičů, který ji při couvání přehlédl, byla rozbita na tři kusy a na dlouhou dobu z náměstí zmizela. Kašna byla restaurována akad. sochaři Jiřím Habartou a Zdeňkem Tománkem, pedagogy uherskohradišťské SUPŠ, v roce 1993. Po restaurování byla přemístěna do centrální polohy zrekonstruovaného Zelného trhu. Toto malé náměstíčko, které svůj název získalo už ve středověku, kdy místo sloužilo jako malé tržiště se zemědělskými produkty, bylo na začátku 90. let 20. století rekonstruováno podle projektu architektky Hany Matysíkové.

Pro Uherské Hradiště tak příznačnou Cyklistku vytvořil akad. sochař Jiří Vlach kombinací tepané mědi s vnitřním skeletem. Socha z roku 1987 se nachází na Obchodní ulici.

Zajímavé je, že tento monumentální objekt vytvořil umělec, který se proslavil především jako autor komorní plastiky a drobné reliéfní tvorby (medaile, plaketa). Cyklistku Jiřího Vlacha si na podzim roku 2015 uctili účastníci Na kole vinohrady Uherskohradišťska happeningem, uspořádaným při příležitosti 10. výroční této oblíbené akce.

uh
uh2

Kategorie

Dejte nám Like na FB

Facebook Pagelike Widget
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img
sidebar-img

Neváhejte nás kontaktovat