Kamenný vrch u Kurdějova

Kamenný vrch je přírodní památka na okraji obce Kurdějov.

Důvodem ochrany je komplex stepních trávníků s řadou zvláště chráněných a významných druhů. Stanoviště: – širokolisté suché trávníky – význačné naleziště vstavačovitých – subpanonské stepní trávníky – panonsko-karpatské dubohabřiny. Rostliny: hadinec červený, koniklec velkokvětý, vstavač vojenský. Živočichové: bezobratlí – roháč obecný.

Fota © Ing. Hana Lepková

Share Button
This entry was posted in Jižní Morava, Pálava a Lednicko-valtický areál. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.