Hora Matky Boží Králíky

Poutní areál i kostel je otevřen denně a je přístupný všem zdarma. Rovněž nádvoří poutníků a kaple Svatých schodů jsou přístupné, ve stejném režimu jako kostel. Poutníci mohou prostory kostela a kaple Svatých schodů využít nejen k prohlídce, ale i ke ztišení a modlitbě.

Nařízením komunistické moci byli všichni příslušníci mužských řeholí při tzv. akci “K” v noci ze 13. na 14. dubna 1950 odvlečeni ze svých řeholních domů a soustředěni do několika “soustřeďovacích klášterů”, kde museli pracovat za státního dozoru. Jeden z těchto koncentračních táborů byl zřízen i na Hoře Matky Boží u Králík. Prostor poutního místa byl obehnán ostnatým drátem a v celém širokém okolí byly umístěny tabulky s varováním, že vstup do prostoru je zakázán. Protože objekt je zdaleka vidět, působilo toto rozhodnutí pro všechny velmi stísněně. Žili zde řeholníci z různých řádů, mezi nimi i pováleční správci Hory Matky Boží – redemptoristé. Více informací naleznete zde.

Na pouť se zdravou svačinkou zde

Fota © Ing. Hana Lepková

Share Button
This entry was posted in Střední Morava. Bookmark the permalink.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *