Skip to content

Dolní morový hřbitov

O stavbě hřbitova rozhodl žďárský opat Vejmluva na začátku 18. století v době, kdy se očekával příchod morové epidemie. Stavba se uskutečnila podle návrhu J. B. Santiniho, byla to jeho první realizace ve žďárském areálu. Byla komponovaná na půdorysu rovnostranného trojúhelníka se třemi kaplemi jako symbol Nejsvětější Trojice. Uprostřed hřbitova byla později vztyčena socha Anděla Posledního soudu od Gregora Thenyho.

V roce 1755 byl hřbitov zvětšen a rozšířen o čtvrtou kapli, čímž byl původní ideový význam částečně narušen a půdorys je dnes připodobňován ke tvaru lebky.

Na hřbitov se můžete podívat během letních prázdnin, kdy bývá zpřístupněný návštěvníkům.

Neváhejte nás kontaktovat